ОТПАДНА ОГРАНИЧЕНИЕТО ЗА КАЛИБРИРАНЕ НА ИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ В БЪЛГАРИЯ

Търси по Каталожен номер/Модел

ОТПАДНА ОГРАНИЧЕНИЕТО ЗА КАЛИБРИРАНЕ НА ИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ В БЪЛГАРИЯ

Информация

На 26 май 2011 г. ИА Българска служба по акредитация подписа в Берлин многостранно споразумение за взаимно признаване с Европейската организация по акредитация. В следствие на това, е променена процедурата на ИА БСА-BAS QR 27 и вече всички лаборатории за калибриране и изпитване и съответно издаваните от тях сертификати са признати както в България, така и в цяла Европа. Това премахва всички пречки пред клиентите на „ТОТАЛ ТЕСТ" ООД да калибрират своите средства за измерване в нашата лаборатория и гарантира, че издадените от нас сертификати са с призната проследимост от ИА БСА. Повече информация може да прочетете тук.

 

 

 

КОИ СА НАЙ-ПОДХОДЯЩИТЕ УРЕДИ ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС? СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ЗА БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ С ЕКСПЕРТИТЕ НА ГЛОБАЛ-ТЕСТ.