Подкатегории

Търси по Каталожен номер/Модел

Димни газове

Газ-анализаторите за димни газове на Testo са вашия незаменим помощник при пускане в експлоатация, настройка и оптимизиране на горивни системи. В зависимост от това дали се извършват измервания, свързани с настройката и оптимизирането на горивните процеси или пък се извършват  измервания свързани с опазване на околната среда, ние предлагаме широка гама газ-анализатори за анализ на димните газове. С помощта на газ-анализаторите се установява дали горивната система работи ефикасно и дали емисиите са в рамките на законовите максимални концентрации.
За измерване на емисиите на корабните двигатели Testo предлага единственият преносим газ-анализатор в света, одобрен за използване на корабите, в съответствие с MARPOL Annex VI and NOx Technical Code 2008 - testo 350 MARITIME.

КОИ СА НАЙ-ПОДХОДЯЩИТЕ УРЕДИ ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС? СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ЗА БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ С ЕКСПЕРТИТЕ НА ГЛОБАЛ-ТЕСТ.